banksparen en de voordelen hiervan

De naam banksparen klinkt in eerste instantie een beetje apart. Sparen doe je toch doorgaans bij een bank? Het gaat in dit geval niet om het gewone sparen op een spaarrekening. 

Er zijn een aantal beperkingen gebonden aan deze manier van belastingvriendelijk sparen, waar tegenover een belastingvoordeel staat. En als het om belastingvoordelen gaat dan is onze aandacht direct getrokken.

Hoe gaat banksparen in zijn werk?

Er waren twee opties waarvoor u deze fiscaal aantrekkelijke manier van sparen voor kon gebruiken:

  • Sparen voor het in de toekomst aflossen van een hypotheek. Dit is inmiddels niet meer mogelijk voor nieuwe hypotheken.
  • Als aanvulling op uw ouderdomsvoorziening. Hierdoor wordt het ook vaak in dezelfde adem genoemd met een lijfrente.

Sparen voor het aflossen van een hypotheek

Het is tegenwoordig niet meer mogelijk om een dergelijke constructie aan te gaan. Hiervoor dient u uw en de bijbehorende hypotheek voor 2013 te hebben afgesloten.

Iedereen kent wel de term aflossingsvrije hypotheek. Voor de eerder genoemde datum werd er veel gekozen voor deze hypotheekvorm. Om toch zeker te zijn dat je over voldoende vermogen beschikte om de hypotheek af te lossen, werd er hier regelmatig een bankspaar product aan gekoppeld.

Het kenmerk hiervan was dat de rente vast stond voor de gehele looptijd. Je wist dus precies hoeveel je maandelijks diende in te leggen om aan het einde van de looptijd voldoende vermogen op te bouwen. Een kenmerk was dan ook dat dit product werd afgesloten voor een van tevoren afgesproken looptijd.

Doordat hypotheekrente aftrekbaar is, was dit doorgaans een interessante constructie. De rente die je netto diende te betalen voor de hypotheek was lager dan het rendement op het bankspaarproduct. 

Dit vond de belastingdienst natuurlijk niet leuk. Daarom is deze constructie geschrapt.

Banksparen en hypotheek

Banksparen voor een hypotheek is niet langer mogelijk

Aanvulling op het pensioen

Wel is banksparen nog mogelijk als aanvulling voor een pensioen. Hier wordt dan ook regelmatig gebruik van gemaakt. Banksparen kun je prima gebruiken als aanvulling op de AOW en pensioen.

De voordelen van banksparen

Dit is eigenlijk heel eenvoudig. Belastingvoordeel. Er zijn zelfs twee belastingvoordelen:

  • Je kunt, indien je voldoet aan de voorwaarden, de inleg aftrekken van de inkomstenbelasting.
  • Het vermogen wordt niet meegeteld in box 3. Op die manier kan je dus de vermogensbelasting voorkomen

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat tijdens de opbouwfase de bedragen dan wel kunnen worden afgetrokken, maar als u elke maand periodieke uitkeringen ontvangt, vanuit het gespaarde bedrag, deze uitkeringen zijn belast. Banksparen bestaat uit twee fasen. De eerste fase levert een belastingvoordeel op en in de tweede fase dien je belasting te betalen.

In de meeste gevallen baal je na het bereiken van de AOW leeftijd minder belasting dan tijdens de periode dat je werkt. Dit is echter niet voor iedereen gelijk. Dit hangt af van uw huidige inkomen en uw inkomen, nadat uw de AOW leeftijd heeft bereikt. Laat u straks jaarlijkse grote bedragen uitkeren vanuit het banksparen, dan zal het effect op de besparing van inkomstenbelasting kleiner zijn.

Voorwaarden bij aanvulling op het pensioen

U kunt niet zomaar besluiten om te gaan banksparen. U dient hierbij namelijk aan een aantal voorwaarden te voldoen. 

Doet u dit niet dan zult u met de belastingdienst te maken krijgen. En in dat geval is het zelfs mogelijk dat u veel meer belasting gaat betalen dan dat u aan belastingvoordeel heeft genoten. Pas hier dus mee op. De voorwaarden zijn als volgt

  1. Uw dient in het bezit te zijn van een pensioengat

Net zoals bij een lijfrente, dient u in het bezit te zijn van een pensioengat. Een tekort aan pensioen is uiteraard erg vervelend. Gelukkig helpt de belasting met meebetalen om dit op te lossen. Om te bepalen of u in het bezit bent van een pensioengat, dient u een berekening uit te voeren. 

Wij raden aan om dit via de website van de belastingdienst te doen. Op die manier weet u zeker dat uw berekening juist is. Bij de bepaling of u in het bezit bent van een pensioengat wordt er naast het huidige kalenderjaar ook gekeken naar de zeven voorgaande jaren.

  1. Een minimale periode van vijf jaar voor het uitkeren van het saldo

Er gelden ook voorwaarden wanneer u het gespaarde saldo in periodieke uitkeringen laat uitkeren. Is de uitkering minder dan 21,740€ per jaar, dan dient u het totaal uit te betalen bedrag over minimaal 5 jaar te spreiden. Is de jaarlijkse uitkering hoger dan dit bedrag, dan is deze periode zelfs 20 jaar.

  1. Geld opnemen voor de AOW leeftijd, betekent langer uitkeren

Het geld dient te worden gestort op een geblokkeerde rekening. Geld van deze rekening opnemen voordat u de leeftijd waarop u AOW gaat ontvangen, betekent automatisch dat de periode waarover u de uitkeringen dient te spreiden wordt verlengd. De verlenging is gelijk aan het aantal jaren dat u begint met uitkeren voordat je de AOW leeftijd hebt bereikt.

  1. Tussentijds geld opnemen is niet mogelijk zonder (veel) belasting te betalen

Tussentijds geld opnemen is niet mogelijk. Tenminste niet zonder dat u alsnog belasting gaat betalen. Wel kunt u, indien u met het doel om de hypotheek af te lossen met banksparen bent begonnen, het geld opnemen om de hypotheek af te lossen. Ga geen geld opnemen voor andere doeleinden, want dat levert gegarandeerd problemen op.

De nadelen van banksparen

In onze opinie is het nadeel van dit product dat u niet vrij over uw geld kunt beschikken. U weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren. Heeft u om wat voor reden dan ook geld nodig voordat u de aow leeftijd heeft bereikt, dan dient u belasting te betalen om over uw eigen geld te kunnen beschikken.

Daarnaast, indien uw gezondheid bij het bereiken van de AOW leeftijd dusdanig is, dat u liever direct over het gehele bedrag wilt beschikken, of in ieder geval in de komende jaren, dan komt ook hier de belastingdienst om de hoek kijken. Persoonlijk vind ik dit nogal schrijnend en zou de belastingdienst best iets meelevender kunnen zijn.

Aan de andere kant, persoonlijk vinden wij minder belasting betalen altijd een prettig idee.