Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kan verschillende redenen hebben. Soms wordt dit als een verplichting opgelegd, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek en soms kiezen mensen hier zelf voor. 

In dat geval is de reden extra financiële zekerheid wanneer een partner overlijdt. Het wegvallen van uw inkomen kan op die manier worden opgevangen.

Wat houdt een overlijdensrisicoverzekering in?

De overlijdensrisicoverzekering (ORV) keert een bedrag uit bij overlijden. Dit kan zijn wanneer u zelf komt overlijden, bij het overlijden van jouw partner, maar ook bij 1 van de partners. 

Het bedrag wat op die manier wordt uitgekeerd zorgt ervoor dat bij overlijden er in ieder geval geen zorgen ontstaan omtrent de financiën. Een sterfgeval is natuurlijk al uitermate vervelend en heeft grote impact. 

Het leed verminderen door middel van een verzekering

In dat geval zouden eventuele financiële zorgen de situatie nog vervelender maken. Door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kan je dat in ieder geval voorkomen. Op die manier kan je gewoon in het huidige huis blijven wonen, doordat je de hypotheek kan blijven betalen.

De uitkering van een eenmalig bedrag

Sluit je een overlijdensrisicoverzekering af, dan wordt er bij overlijden eenmalig een bedrag uitgekeerd. 

Er bestaan ook verzekeringen, zoals een lijfrenteverzekering, die in het geval van overlijden een maandelijkse uitkering verstrekken. Hiervoor dien je echter wel een aanvullende verzekering af te sluiten naast de lijfrente zelf.

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

Er zijn verschillende soorten verzekeringen. Het type verzekering dat je afsluit heeft invloed op de kosten hiervan. Daarnaast spelen ook welk bedrag je wilt verzekeren en de looptijd van de verzekering een rol. 

De factor die echter de allergrootste rol speelt, is  of je een roker bent of niet. Rokers betalen bijna het dubbele bij het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering. 

De verschillende type verzekeringen

Je kunt de volgende type overlijdensrisicoverzekeringen afsluiten:

De Gelijkblijvende verzekering

Bij dit type van een overlijdensrisicoverzekering blijft het uit te keren bedrag tijdens de looptijd van de verzekering gelijk.

De lineair dalende verzekering

Hierbij wordt stapsgewijs het verzekerd bedrag wat wordt uitgekeerd jaarlijks minder. 

Dit is een vorm van een overlijdensrisicoverzekering die je veel ziet terugkomen bij het afsluiten en ter zekerheid van een lineaire hypotheek. Doordat bij een lineaire hypotheek het te betalen hypotheekbedrag maandelijks lager wordt, zal ook het benodigde bedrag voor het voorzetten van de hypotheeklasten lager worden.

De annuïtair dalende verzekering

Hierbij is er ook sprake van een dalend verzekerd bedrag. In dit geval zal echter het bedrag aan het begin minder snel dalen en naargelang de looptijd de verzekering verstrijkt, zal het bedrag sneller gaan dalen.

Houdt rekening met de erfbelasting

Wanneer je een overlijdensrisicoverzekering afsluit, dan dien je rekening te houden met de erfbelasting. Voor gehuwden en mensen die een samenlevingscontract hebben gelden er echter behoorlijk hoge vrijstellingen voor de erfbelasting.

Daarnaast is het ook mogelijk dat de ontvanger van de uitkering de premie betaald. Hierdoor is er geen sprake meer van een erfenis en voorkom je dat de ontvanger erfbelasting moet betalen.

Tot welke leeftijd kan je jezelf verzekeren?

Als je kijkt naar een overlijdensrisicoverzekering bij DELA, dan mag je niet ouder zijn dan 74 jaar op het moment dat de verzekering afloopt.

Dit is dan ook waar het woord verzekering zijn intrede doet. 

Sluit je een dergelijke verzekering af met een looptijd, waarbij je aan het einde van de looptijd bijvoorbeeld 100 jaar oud bent, dan is het haast wel zeker dat de verzekering gaat uitkeren. Het idee bij een verzekering is dat je een risico afdekt. Maar in bovenstaand voordeel wordt het risico eigenlijk wel een zekerheid.

Dat is in mijn ogen dan ook direct het nadeel van een overlijdensrisicoverzekering. Aan het einde van de looptijd houdt de verzekering op. Je kunt de verzekering tussentijds stopzetten, maar ook in dat geval ben je gewoon je geld kwijt.

Het is dan te hopen dat de verzekering niet heeft uitgekeerd, want in dat geval is er geen sprake geweest van overlijden. Dan is het echter wel zo dat het geld dat je hebt ingelegd als het ware gewoon weg is. 

Ga je bijvoorbeeld voor dezelfde periode banksparen, dan heb je juist aan het einde van de looptijd de beschikking over een extra bedrag.

Het is eigenlijk niet aan te geven wat het verstandigste is. Dit weet je eigenlijk alleen achteraf. 

Afwegingen bij het afsluiten van een verzekering

De persoonlijke financiële situatie speelt echter wel een grote rol. Ben je bijvoorbeeld in het bezit van een hypotheek die door 1 partner niet of nauwelijks op te brengen is, dan kan het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering verstandig zijn. 

Op die manier voorkom je dat je jouw huis dient te verkopen bij het overlijden van 1 van de partners.

Of in ieder geval een bedrag verzekeren dat de hypotheeklasten voor een bepaalde periode zijn afgedekt.

Maar daarnaast wil je natuurlijk ook beschikken over een fatsoenlijk inkomen na het bereiken van de pensioendatum

Mijn persoonlijk opinie is dan ook om te kijken naar een combinatie van de twee.