Nederlanders sluiten relatief veel verzekeringen af. Dit wordt ingegeven doordat wij als Nederlanders zijnde van zekerheid houden. Op zich is dat een goed uitgangspunt, want op die manier voorkom je dat in een situatie terecht komt dat je de financiële gevolgen van een onverwachte gebeurtenis niet kan dragen.

Verplichte verzekeringen

Sommige verzekeringen zoals een zorgverzekering zijn verplicht. Indien je in het bezit bent van een auto, dan is een autoverzekering ook verplicht. Wel heb je dan de keuze wat voor soort verzekering met betrekking tot de verschillende dekkingen je wilt afsluiten.

Ben je in het bezit van een eigen huis, dan zal de hypotheekverstrekker je ook opdragen om een opstalverzekering af te sluiten.

Dit zijn kosten waar je simpelweg niet aan ontkomt. Maar in onze opinie is het een goede zaak dat mensen hiertoe verplicht worden.

Optionele extra verzekeringen

Daarnaast zijn er voldoende verzekeringen waarbij je zelf kan beslissen of je deze wilt afsluiten, of dat je liever zelf het risico draagt. En tegenwoordig kan je heel veel verzekeren. Meer en meer mensen sluiten bijvoorbeeld een verzekering af voor hun mobiele telefoon of huisdier. 

Een andere verzekering die steeds meer wordt afgesloten is een uitvaartverzekering. Mensen will hun nabestaanden op die manier behoeden van de kosten van een crematie of een begrafenis. 

Ook een overlijdensrisicoverzekering wordt steeds vaker afgesloten. Op die manier verzeker je jouw partner of eventueel een kind van een goede financiële situatie in het geval je komt te overlijden.

Hoeveel verzekeringen je wilt afsluiten, hangt grotendeels van jezelf af. Sluit je liever elk risico uit en vind je het niet erg om hier ook voor te betalen, dan kan je bijna net zoveel verzekeringen afsluiten als je wilt.

Zorg ervoor dat je niet dubbel verzekerd bent

Toch komt het ook regelmatig voor dan mensen zelfs dubbel verzekerd zijn. Vooral op het gebied van een reisverzekering komt dit regelmatig voor. Veel creditcard bieden bijvoorbeeld een doorlopende reisverzekering. 

Maar dit weerhoudt mensen er niet van om alsnog een extra reisverzekering af te sluiten indien zij met vakantie gaan. In het geval van schade zal je dan echter niet dubbel krijgen uitbetaald.

Integendeel zelfs. In dat geval loop je zelfs het risico dat verzekeringsmaatschappijen naar elkaar gaan wijzen om de ontstane schade te vergoeden.

Is een lijfrenteverzekering wel echt een verzekering?

Een lijfrenteverzekering is in mijn opinie een iets andere categorie dan bovengenoemde verzekeringen. 

Met een lijfrenteverzekering verzeker je jezelf van een extra inkomen na het bereiken van de AOW leeftijd. 

Er dient zich echter geen schade of ander naar voorval voor te doen zodat de verzekering uitkeert. 

Integendeel zelfs. Een lijfrenteverzekering, zonder aanvullende verzekeringen, keert alleen uit indien er geen sprake is van overlijden voor de pensioengerechtigde leeftijd.

De kosten- risicoafweging

In onze ogen is het belangrijk om een afweging te maken tussen de eventuele kosten bij een gebeurtenis, wat je wilt verzekeren, en hetgeen je maandelijks dient te betalen.

Bij bijvoorbeeld een tandartsverzekering zijn de kosten relatief hoog. Als je bijvoorbeeld de tandartsverzekering van CZ bekijkt, met een dekkingsbedrag van 450€, dan dien je hiervoor 22,10€ per maand te betalen. 

Op jaarbasis betaal je dan 265,20€. Ook is het dan zo dat slechts 75% van de kosten worden gedekt met een maximale vergoeding van 450€.

Stel je hebt tandartskosten voor een bedrag van 500€. Dan krijg je in dat geval 375€ terug van de verzekeringsmaatschappij. Maar je hebt dan wel 265,20€ aan premie betaald. Dus eigenlijk ben je bij een dergelijk bedrag slechts voor 22% van de kosten gedekt.

Zelf een spaarpotje maken in plaats van verzekeren

Dan kan je jezelf afvragen of dit echt zinvol is. Je kan dan ook het maandelijkse bedrag wat je zou moeten betalen aan de verzekeringsmaatschappij op een aparte bankrekening kunnen storten. 

Heb je tandartskosten, dan kan je dit bedrag hiervoor gebruiken. Heb je een jaar weinig kosten, dan houdt je dit geld in je zak.