Verschil tussen pensioenleeftijd en aow leeftijd

De termen aow leeftijd en pensioenleeftijd worden nogal eens door elkaar gebruikt. Echter, dit is niet hetzelfde. Wat is nu het verschil tussen pensioenleeftijd en AOW leeftijd?

In het verleden was de AOW leeftijd gekoppeld aan de pensioenleeftijd. Dit is niet langer het geval. Wij gaan daarom verder in op het verschil tussen pensioenleeftijd en aow leeftijd.

De AOW leeftijd

De leeftijd waarop je AOW gaat ontvangen wordt stapsgewijs verhoogt. De leeftijd van 65 jaar, dat datum waarop je AOW zou gaan ontvangen, is al een tijdje losgelaten. 

Op dit moment is de AOW leeftijd vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden. Maar deze leeftijd zal stapsgewijs omhoog gaan naar 67 jaar. 

De levensverwachting en de AOW leeftijd

Bij het bepalen van de AOW leeftijd wordt er gekeken naar de levensverwachting. En deze is aan verandering onderhevig. 

Daarom staat voor mensen geboren na 31 december 1958 de AOW leeftijd nog niet vast. Wel kan je ervan uitgaan dat deze AOW leeftijd minimaal 67 jaar zal zijn.  

Dat de AOW leeftijd verder gaat stijgen staat bijna wel vast. Er is nu eenmaal sprake van een behoorlijke vergrijzing in Nederland.

De AOW leeftijd berekenen

Je kan online websites vinden waar je de verwachte AOW leeftijd kunt berekenen. Ben je geboren na de hierboven genoemde datum, dan is dit slechts een inschatting. 

De huidige AOW leeftijden liggen namelijk slechts vast tot en met 2025. Vanaf 2025 wordt er verder gekeken of de AOW leeftijden verder dienen te worden verhoogd.

Ben je begin 20 en je voert een dergelijke berekening uit, dan is dat best wel even schrikken. Je zal dan zien dat je bijna tot je 70e verjaardag zal moeten werken.

De hoogte van de AOW uitkering

De AOW uitkering die iemand ontvangt ligt vast en is voor iedereen gelijk. Dit is een sociale volksverzekering waarop het verdiende inkomen geen invloed heeft. 

Heb je de AOW leeftijd bereikt, dan zal je de AOW maandelijks ontvangen van de sociale verzekeringsbank.

Dit neemt niet weg dat de hoogte van de AOW uitkering in de toekomst zou kunnen veranderen. Het is namelijk een afweging tussen de leeftijd waarop de AOW wordt bereikt en de hoogte van de uitkering.

De pensioenleeftijd

Het verschil tussen pensioenleeftijd en aow leeftijd komt ook tot uitdrukking in de flexibiliteit. 

De AOW leeftijd ligt wettelijk gezien vast. Bij de pensioenleeftijd bestaat er doorgaans een keuze wanneer je deze wilt laten ingaan.

De pensioenleeftijd is niet in steen gegoten

De datum dat een pensioen ingaat is namelijk dynamisch geworden. Standaard is de datum dat het pensioen ingaat op dit moment 68 jaar. Dit is in vanaf 1 januari 2018 verhoogd met een jaar en wel  van 67 naar 68 jaar.

Wel is het zo dat er vaak sprake is van enige flexibiliteit. Je kan het pensioen vervroegen of uitstellen. Bij een vervroeging van het pensioen zal de hoogte van de maandelijkse uitkering afnemen. Wanneer je het pensioen later laat ingaan, dan zal je maandelijks meer ontvangen.

De levensverwachting speelt ook een rol bij het pensioen

Dit omdat de berekening van de maandelijkse pensioenuitkeringen is gekoppeld aan de levensverwachting wordt meegenomen. 

Des te jonger je begint met het uitkeren van het pensioen, des te langer deze normalerwijs zal duren. Daarom is het logisch dat hierdoor de maandelijkse uitkering lager wordt.

Pensioen in eigen beheer opbouwen

Naast het opgebouwde werkgevers pensioen, wat je ontvangt na pensionering, kan je ook zelf een pensioen in eigen beheer opbouwen

Dit kan bijvoorbeeld via het afsluiten van een lijfrenteverzekering. De fiscale wetgeving maakt dit bovendien erg interessant. 

Je kunt namelijk de premies die je betaald voor een lijfrente verzekering van inkomstenbelasting aftrekken.

Zeker wanneer de uitkeringen vanuit de  aow en pensioen niet al te hoog zijn, dan is dit zeker het overwegen waard. In dat geval zal er sprake zijn van een pensioentekort, hetgeen verstandig is om aan te vullen.

Zorg dat je weet hoe je ervoor staat

Op zijn tijd jouw pensioen checken is onze opinie sterk aan te raden. Doe je dit op het moment dat je op korte termijn met pensioen gaat, dan is het te laat om hier nog actie op te ondernemen.