Reserveringsruimte en factor A

Indien je een aanvullend pensioen wilt opbouwen en je hebt reserveringsruimte tot je beschikking, dan mag je de premies voor een lijfrenteverzekering aftrekken van de inkomstenbelasting.  

Reserveringsruimte wordt in de volksmond ook wel inhaalruimte genoemd. Voor deze berekening heb je naast jouw inkomen en de betaalde pensioenpremies, de factor A nodig. 

Bij het bepalen van de mogelijke belastingaftrek voor de inkomstenbelasting is zowel de jaar en reserveringsruimte van belang.

De reserveringsruimte berekening

Bij het berekenen van de reserveringsruimte mag je maar liefst de niet benutte jaarruimte van de 7 afgelopen jaren bij elkaar optellen. 

Wel is het zo dat de maximale reserveringsruimte voor 2020 is vastgesteld op 7,371€. Dit is het maximale bedrag wat je voor premies voor een lijfrente van de belastingdienst mag aftrekken.

Hoe kom je te weten of je reserveringsruimte hebt?

De niet gebruikte jaarruimte van voorgaande jaren wordt de reserveringsruimte genoemd. Om deze te berekenen heb je de volgende gegevens nodig:

  • De factor A (de factor A staat voor pensioenaangroei)
  • Jouw inkomen 
  • Het bedrag aan betaalde pensioenpremies

Hiermee kan je dan de jaarruimte van de afgelopen 7 jaar berekenen. Deze dien je per jaar te berekenen en vervolgens bij elkaar op te tellen. Zo kom je tot het totale bedrag van de reserveringsruimte. 

Wat is de factor A en de invloed hiervan op de inhaalruimte?

Op het pensioenoverzicht UPO (uniform pensioen overzicht) kan je de factor A bedragen terugvinden. Dit geeft aan in hoeverre jouw pensioen is gegroeid over een bepaald jaar. Ook wel de pensioen aangroei genoemd.

Des te hoger deze factor is, des te minder je kan aftrekken wat betreft lijfrentepremies. Er wordt dan verondersteld dat de behoefte voor extra pensioen afneemt, omdat het bestaande pensioen groeit.

Een voorbeeld van de aftrekbare bedragen

Als voorbeeld, bij een inkomen van 50,000€, kan je voor het belastingjaar 2020 de verschillende bedragen aftrekken van de belastingdienst. Houdt er echter rekening mee dat indien je in loondienst bent dat er dan al pensioenpremies worden afgedragen, die u in mindering dient te brengen op de vermelde bedragen:

Als voorbeeld, bij een inkomen van 50,000€, mag je voor het belastingjaar 2020 de verschillende bedragen aftrekken van de belastingdienst. Houdt er echter rekening mee dat indien je in loondienst bent dat er dan al pensioenpremies worden afgedragen, die u in mindering dient te brengen op de vermelde bedragen:

Waarde factor A Jaarruimte
0€ 4,991€
100€ 4,364€
500€ 1,856€
750€ 289€
1000 0€

Des te hoger het inkomen, des te meer je mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit komt doordat het uitgangspunt van een pensioen is dat je na jouw pensionering eenzelfde netto-inkomen overhoudt. 

Hoeveel pensioen u ontvangt hangt dus af van het inkomen wat u tijdens uw actieve arbeidsperiode verdient. Dit bedrag is dan vervolgens opgebouwd uit de AOW en het werkgeverspensioen.

Indien je bijvoorbeeld een jaarsalaris van 100,000€ geniet, dan wordt het pensioen ook op dit bedrag gebaseerd. In dat geval zal je bij een factor A van 1,000€ nog een aftrek van 5,371€ op het belastbaar inkomen in mindering kunnen brengen.

Aan de andere kant, met een inkomen van 20,000€ is bij een factor A van 200 het aftrekbare bedrag voor lijfrentepremies al 0. 

Meerdere pensioenen en de factor A

Het komt regelmatig voor dat iemand verschillende pensioenen heeft lopen omdat hij of zij van werkgever zijn gewisseld. In dat geval dien je de factor A van meerdere pensioenoverzichten bij elkaar op te tellen.

Wil je een aanvullend pensioen opbouwen?

In dat geval kan je op dit moment alle onbenutte jaarruimte vanaf 2012 nog benutten voor belastingaftrek. Volgend jaar kan je alleen de onbenutte jaarruimte vanaf 2013 nog benutten. Dit omdat je maximaal 7 jaar mag terugrekenen.

Had je in 2012 een behoorlijke jaarruimte, dan is het dit jaar de laatste kans om deze nog te benutten.

Tijdstip van betalen van lijfrentepremies

Het is wel van belang dat je de premies daadwerkelijk in het jaar voldoet, waarin je deze wilt aftrekken. Dus premies die je over het jaar 2018 had willen aftrekken had  je dan ook in 2018 dienen te betalen.

Vooral voor ondernemers is dit van belang. Als je de inleg voor een pensioenopbouw wilt afstemmen op de winst die je hebt behaald, dan dien  je dus voor het einde van het jaar een inschatting te maken van de behaalde winst.

Indien je de inhaalruimte wilt berekenen, dan dien je de gegevens van de aangifte inkomstenbelasting bij de hand te houden. Je dient namelijk zelf te bereken hoeveel jouw jaarruimte nu precies bedraagt.

Omdat je dit voor een periode van 7 jaar terug kunt doen, is dit best wel wat uitzoekwerk. 

Indien je de aangiftes inkomstenbelasting netjes gearchiveerd hebt, dan zal een stuk gemakkelijker gaan.

Optimaal belastingaftrek benutten

Het benutten van eventuele inhaalruimte kan vooral interessant zijn in een jaar waarin je een relatief hoog inkomen geniet. Denk bijvoorbeeld aan het ontvangen van een ontslagvergoeding. 

Doordat een ontslagvergoeding bovenop het inkomen komt wat je al hebt genoten, of nog gaat genieten in de rest van het jaar, zal je hier relatief veel belasting over dienen te betalen. 

Dit omdat we in Nederland een progressief belastingstelsel hebben.

Door het benutten van de inhaalruimte kan je deze belastingdruk verlagen.

Wilt u een berekening maken van uw fiscale voordeel? Dan kan u hiervoor altijd een boekhouder inhuren, die dit voor u kan betekenen.