Pensioentekort

Weet u of u een pensioentekort heeft? Een pensioentekort kunt u op twee manier benaderen. De eerste manier is om te bekijken wat het inkomen is wat u nodig heeft om van te kunnen leven na uw pensioen en de andere methode is het fiscale pensioentekort.

Nadat u met pensioen gaat zal hoogstwaarschijnlijk uw inkomen dalen. Uw inkomen zal bestaan uit AOW en een stuk pensioen wat u heeft opgebouwd. Het goede nieuws is dat de belastingdruk na de pensioengerechtigde leeftijd lager zal komen te liggen. U heeft dus minder bruto inkomen nodig om hetzelfde netto inkomen te behouden.

Bepaal uw pensioentekort!

Het pensioentekort is mijns inziens een relatief begrip. Het hangt er vanaf wat uw plannen zijn. Wilt u na uw pensioen de wereld rond gaan reizen dan heeft u meer geld nodig. Hoe u uw oude dag wilt spenderen heeft dan ook invloed of uw daadwerkelijk een pensioengat heeft. U kunt wel stellen, zoveel mensen zoveel wensen.

In het algemeen wordt er wel gesteld dat als uw AOW tezamen met uw aanvullend pensioen lager is dan 70% van uw huidige salaris, dat er dan sprake is van een pensioentekort. Dit wordt ook wel pensioengat genoemd. De AOW uitkering is 70% van het netto minimumloon voor alleenstaanden en het minimumloon voor gehuwden en samenwonenden. Krijgt één van de partners AOW, dan is dit 50% procent van het netto minimumloon. Welk bedrag u ontvangt hangt dus af van uw woonsituatie.

Aan de hand van uw salaris, overige inkomsten en opgebouwde pensioen wordt er door er de belastingdienst vastgesteld of er sprake is van een zogenaamd pensioentekort. Is er sprake van een pensioentekort dan kunt u de inleg van lijfrentepremies aftrekken van de inkomstenbelasting. Op deze manier kunt u extra pensioen opbouwen.

Het eenvoudigste om te berekenen of u eventueel een pensioentekort heeft is het gebruik maken van de website van de belastingdienst. Op basis van uw gegevens kunt u de zogenaamde jaarruimte berekenen. Dit is het bedrag wat u maximaal in mindering kunt brengen op de inkomstenbelasting. Zoals de naam al aangeeft gaat het hier om een bedrag per jaar.

Belastingaftrek

Houdt er wel rekening mee dat wanneer extra premie betaald en deze van de belasting aftrekt, u deze inleg niet zomaar weer kunt opnemen. Het is eventueel wel mogelijk maar dan is er sprake van afkopen van pensioen. Hierover dient u dan alsnog belasting te betalen.

De hoogte van uw pensioenaanspraak kunt u terugvinden op de zogenaamde UPO. Deze wordt tegenwoordig meer en meer online verstrekt.

Heeft u een pensioentekort dan kunt u overwegen om bijvoorbeeld te gaan pensioensparen. Deze mogelijkheid wordt door bijna alle banken aangeboden. Een voorbeeld hiervan is de Binck bank wat een pensioenspaarplan aanbiedt.