Op tijd jouw pensioenzaken regelen is ontzettend belangrijk. Misschien denk je dat jouw pensioen nog zover weg is, dat je hier nog wel even mee kunt wachten. In onze opinie is dit echter een foutieve insteek. Des te sneller je begint met het opbouwen van een pensioen, des te eenvoudiger dit zal zijn.

Om niet afhankelijk te zijn van hetgeen de overheid beslist, is het in onze opinie daarom ook erg belangrijk om zelf tijdig actie te ondernemen.

De AOW leeftijd wordt steeds onzekerder

Iedereen heeft wel wat meegekregen over de discussie omtrent de AOW leeftijd. Inmiddels is deze leeftijd al stapsgewijs verhoogd. 

Maar daarnaast is het echter ook onzeker wat er nog allemaal meer gaat gebeuren op dit gebied. Het is niet te ontkennen dat de Nederlandse bevolking aan het vergrijzen is. Dit zal de komende jaren de druk op het AOW stelsel alleen maar doen toenemen.

pensioen

Hoe ziet kapitaalsopbouw eruit?

En tijdig is nu net het woord wat erg belangrijk is. Want stop je bijvoorbeeld elke maand 100€ in een pensioenvoorziening, dan kan je hier een behoorlijk kapitaal mee opbouwen. Maar dan dien je hier wel op tijd mee te beginnen. 

In het onderstaande overzicht kan je exact zien welke bedragen je op die manier bij elkaar kunt sparen. De te behalen rendementen op beleggingen of spaargeld spelen hier een grote rol. Helaas is het op dit moment wel zo dat spaarrente nagenoeg nul is. Dit helpt niet bij het opbouwen van een kapitaal.

Mogelijke kapitaalsopbouw met 100€ per maand:

3% rendement 6% rendement 8% rendement
10 jaar € 13.974 € 16.388 € 18.295
20 jaar € 32.830 € 46.204 € 58.902
30 jaar € 58.274 € 100.452 € 149.036

Mogelijke kapitaalsopbouw met 250€ per maand:

3% rendement 6% rendement 8% rendement
10 jaar € 34.935 € 40.970 € 45.737
20 jaar € 82.075 € 115.510 € 147.255
30 jaar € 145.684 € 251.129 € 372.590

Zelf pensioen opbouwen of via een pensioenproduct?

Een pensioen opbouwen kan je op verschillende manieren doen. Je kan dit gewoon geheel zelf in beheer nemen, je kan een lijfrenteverzekering afsluiten of je kan gaan banksparen. Maar ook beleggen is uiteraard een optie om extra vermogen op te bouwen.

De fiscale voordelen

Het grote verschil zit hem in de fiscale behandeling. Ga je een pensioen opbouwen via een lijfrenteverzekering of via banksparen, dan kan je indien je aan de voorwaarden voldoet, een belastingaftrek genieten. Daarnaast zullen de gespaarde bedragen dan ook niet meetellen voor de vermogensbelasting.

Belastingaftrek is uiteraard een groot voordeel. Het nadeel is echter dat je op die manier minder flexibiliteit hebt. Je kan op die manier namelijk niet zomaar over het geld beschikken wat je hebt ingelegd. Soms is er sprake van een boete bij afkoop en daarnaast zal de belastingdienst een naheffing opleggen over het bedrag dat vrijkomt.

Dit nadeel kan je echter ook weer als een voordeel uitleggen. Omdat je het geld niet zomaar kan uitgeven, is de kans dat je daadwerkelijk een goed pensioen opbouwt veel groter. Geld op een spaarrekening geeft je nu eenmaal eenvoudiger uit.

Hoeveel pensioen heb je nodig?

Dit is een vraag die ieder voor zich dient te beantwoorden. Dit hangt grotendeels af van de plannen die je hebt. 

Wil je bijvoorbeeld een wereldreis gaan maken of wil je een vakantiehuis aanschaffen op een zonnige locatie? 

Hoeveel pensioen heb je nodig

Dan zal je meer pensioen nodig hebben dan iemand die geen grote plannen heeft en gewoon thuis van het leven wil genieten.

Echter, daar dienen we wel bij op te merken dat gewoon thuis van het leven genieten ook best duur kan zijn. Indien je meer vrije tijd hebt, dan geef je namelijk meer geld uit. 

Je hebt dan eenmaal meer tijd om iets leuks te gaan doen. Of gewoon eens iets vaker ergens een bakje koffie te gaan drinken of ergens een hapje te gaan eten. Dit dien je in onze opinie niet te onderschatten. Op maandelijkse basis kan dit best behoorlijk oplopen.

Weet jij hoeveel pensioen jij gaat ontvangen?

Niet alle Nederlanders weten precies hoeveel zij na hun pensionering aan pensioen zullen ontvangen. Het AOW bedrag is voor iedereen gelijk. Zo ontvangen alleenstaanden 70% van het minimuminkomen en dit bedraagt in 2020; 1.187,43€ netto.

Hoeveel pensioen ga je ontvangen

Gehuwden ontvangen gezamenlijk een bedrag dat gelijk is aan het minimuminkomen. Dit is op dit moment 812,71€ per persoon.

AOW alleen is vaak niet toereikend

Dat is niet echt royaal te noemen. Voor de meeste mensen komt er hier nog een aanvullend pensioen bovenop. De hoogte hiervan hangt af van verschillende factoren. De volgende factoren spelen een rol:

  • Hoe lang heb je gewerkt?
  • De hoogte van het salaris.
  • Pensioenregeling van de werkgever spelen hier allemaal een rol. 
  • Eventueel spelen behaalde rendementen ook nog een rol bij de uit te betalen pensioenen.

Zelf uw pensioen aanvullen

Naast de pensioenregeling via de werkgever, kan je uiteraard ook zelf maatregelen treffen om het pensioen verder aan te vullen.

Zelf pensioen aanvullen

De mogelijkheden om een pensioen aan te vullen

Er zijn verschillende opties om het pensioen verder aan te vullen. Wij hebben deze op een rij gezet.

1. Het afsluiten van een pensioenproduct

Door maandelijks of jaarlijks geld te storten op  een lijfrenterekening of bankspaarrekening, bouw je zelf extra pensioen op. En dit is gewoon jouw geld. 

Veranderingen op het gebied van pensioenen of nieuwe pensioen akkoorden zullen hier geen invloed op hebben. Het enige wat eventueel kan veranderen is de belastingwetgeving omtrent de aftrekbaarheid van de ingelegde premies.

2. Een koopsompolis afsluiten

Leg je bij banksparen of een levensverzekering periodiek een bedrag in, bij een koopsompolis gaat het om een eenmalige inleg. 

Dit wordt vaak gebruikt indien iemand bijvoorbeeld een ontslagvergoeding ontvangt. De reden hierachter is dat je op die manier van belastingvoordelen kan profiteren. En vooral wanneer je op een gegeven een forse eenmalige betaling ontvangt kan dit interessant zijn.

Naast een ontslagvergoeding kan je ook denken aan een royale bonus die je ontvangt, bedrijfsbeëindiging of verkoop van een bedrijf.

Het gaat echter om de inkomstenbelasting bij de belastingaftrek. Zo zal het ontvangen van een schenking of erfenis geen rol spelen. Deze ontvangsten worden namelijk belast via de schenkingsbelasting of erfbelasting. En van deze belastingen kan je geen inleg voor een pensioenproduct aftrekken.

3. Zelf extra sparen of beleggen

Je kan het natuurlijk ook in eigen hand nemen. Door zelf een beleggingsportefeuille samen te stellen, of een spaarrekening te openen, heb je de regie in eigen hand. Je hebt dan ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld te beleggen in vastgoed. Ook het beleggen in goud wint weer aan populariteit.

Op dit manier kan je echter niet profiteren van belastingvoordelen. Aan de andere kant heb je dan niet de kosten die in rekening worden gebracht door aanbieders van lijfrenteverzekeringen of koopsompolissen.

Daarnaast ben je wat betreft de pensioenopbouw via zowel een lijfrente als koopsompolis enigszins beperkt. Je kan niet actief zelf bepalen welke aandelen of beleggingsproducten je in jouw portefeuille zou willen opnemen. Dit gebeurt doorgaans via fondsbeleggen.

Naast deze 3 opties, kom je nog wel eens andere ideeën tegen. Zo zou je de overwaarde op jouw huis kunnen benutten om zodoende extra financiële armslag te verkrijgen. Een aantal uur per week blijven werken na de pensioendatum is eventueel ook een mogelijkheid.

Persoonlijk zijn wij echter van mening dat dit niet echt opties zijn om een extra pensioen op te bouwen. Dit zijn meer oplossingen indien je na het bereiken van de pensioenleeftijd erachter komt dat het inkomen dat je hebt toch niet toereikend is.

Bekijk ook de situatie van jouw partner

Neem ook in ogenschouw wat er gebeurd indien er een partner overlijdt. De AOW zal in dat geval omlaag gaan, zoals hierboven beschreven.  Ook het partnerpensioen is belangrijk om in overweging te nemen.

zorg ook voor jouw partner

Soms is het mogelijk een partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Bij overlijden komt dan echter wel het nabestaandenpensioen te vervallen.

Ook dien je zeker te stellen dat jij en je partner zogenaamde pensioenpartners zijn. Alleen op die manier kan je zeker stellen dat bij overlijden het opgebouwde pensioen niet verloren gaat.

Zorg dat je niet voor een verrassing komt te staan

Via de website mijnpensioenoverzicht.nl kan je precies zien hoeveel AOW en hoeveel pensioen je in de toekomst gaat ontvangen. Dit zou je eigenlijk minimaal 1 keer per jaar dienen te bekijken. Op die manier voorkom je achteraf vervelende verrassingen.

En daarnaast, en dit zullen we blijven herhalen, des te eerder je begint met het opbouwen van een extra pensioenvoorziening, des te eenvoudiger het zal worden om een kapitaal bij elkaar te sparen.

Persoonlijke omstandigheden en plannen zijn ook aan veranderingen onderhevig. Zo kan een scheiding grote invloed hebben op het te ontvangen pensioen. Dat maakt het extra belangrijk om regelmatig de opgebouwde pensioenaanspraken te controleren.