Overbruggingslijfrente

Een overbruggingslijfrente is een tijdelijke uitkering totdat u met pensioen gaat. Op die manier kunt u eerder stoppen met werken en op financieel vlak de tijd overbruggen, vanaf het moment dat u stopt met werken, totdat uw pensioen ingaat en AOW gaat ontvangen.

De huidige wet- en regelgeving

Helaas is deze mogelijkheid tegenwoordig niet meer af te sluiten via een nieuwe lijfrentepolis. Alleen in het verleden opgebouwd vermogen mag hiervoor worden gebruikt. Op 31 december 2005 is er het nodige veranderd op dit gebied. De exacte regelgeving is als volgt:

  • Lijfrente opgebouwd voor 2006; dan mag dit opgebouwde kapitaal worden gebruikt voor een overbruggingslijfrente
  • Een lijfrente waarbij na 2006 nog premie wordt betaald; dan mag u alleen het opgebouwde kapitaal tot 2006 gebruiken voor een overbruggingslijfrente.

Oud en nieuw regime

In de praktijk ziet u de term oud regime en het nieuwe regime regelmatig voorbij komen. Hierbij wordt er onderscheidt gemaakt tussen lijfrenteverzekeringen die zijn ingegaan voor 16 oktober 1990 en waarbij de premies niet meer zijn verhoogd na deze datum. 

Voor koopsompolissen geldt dat deze dienen te zijn afgesloten voor 1 januari 1992, om als oud regime te worden aangemerkt.

Belasting

De bedragen die u ontvangt vanuit een overbruggingslijfrente zijn belast. Daartegenover staat dat u hier in het verleden van belastingaftrek heeft geprofiteerd. Aangezien de uitgekeerde bedragen volgen de normale belastingtarieven worden belast, is het niet zinvol om te laten uitkeren, indien u nog inkomen uit werk ontvangt. 

De kans is dan namelijk groot dat de uitkeringen van de overbruggingslijfrente tegen het hoogste belastingtarief zullen worden belast.

Daarnaast betaalt u, wanneer u de aow leeftijd bereikt, niet langer sociale lasten. Hierdoor wordt de belastingdruk in de eerste schijf aanzienlijk lager. Netto zal u dan meer overhouden van de lijfrente uitkering. Zeker indien het aanvullende pensioen niet al te hoog is.

Belasting en een overbruggingslijfrente

Periodieke uitkeringen

U mag het bedrag niet in 1 keer laten uitbetalen. Dit dient te geschieden via periodieke uitkeringen. Dit wordt het vaakst gedaan via een uitkering per maand. Op die manier kan u dan leven van de tijdelijke lijfrente.

Dit kan via banksparen maar ook verzekeraars bieden hierbij mogelijkheden, om dit in de praktijk te brengen.

Alternatieven om eerder te stoppen met werken

Wilt u toch eerder stoppen met werken (wie wil dat niet), dan dient u op zoek te gaan naar een alternatief voor de tijdelijke oudedagslijfrente. 

Hierbij is het enige alternatief het opbouwen van voldoende vermogen, om op die manier de tijd tussen het stoppen met werken en de maand waarin u de aow gaat ontvangen te overbruggen.

Helaas is sparen op dit moment niet echt rendabel. Sterker nog, de inflatie is hoger dan de rente. U  zult dus forse bedragen dienen te gaan sparen om voldoende vermogen op te bouwen.

Veel mensen kiezen er dan ook voor om te gaan beleggen. Naast het beleggen op de beurs zijn er steeds meer mensen die kiezen voor beleggingen in onroerend goed of beleggingen in producten zoals goud. De mensen die wel van een risico houden beleggen ook in cryptocurrencies of in P2P leningen.

Inflatie en besteedbaar inkomen

De inflatie speelt hierbij nog een andere rol. Het jaar waarin u 65 wordt, zal alles waarschijnlijk duurder zijn dan dat het nu is. 

Stel dat u over 20 jaar wilt gaan stoppen met werken, dan dient u er rekening mee te houden, dat tegen die tijd bijna alles duurder zal zijn. Hiermee dient u rekening te houden bij het bepalen van het doelvermogen.