Lijfrente voor aflossing hypotheek

Is het gebruik van een lijfrente voor een aflossing van de hypotheek verstandig? Dit is niet altijd het geval. Maar door het in acht nemen van de wet- en regelgeving kan je wel een fiscaal voordeel behalen.

De hypotheek aflossen met behulp van een lijfrente

Een lijfrentekapitaal dat vrijkomt kan je gebruiken om een hypotheek af te lossen. Dat wil zeggen, je kan de maandelijkse uitkeringen gebruiken om de hypotheek af te lossen.

Een kenmerk van een lijfrente is dat je periodiek een bedrag krijgt uitgekeerd. Je krijg niet in één keer het totale bedrag op je rekening gestort. 

Dus om een lijfrentekapitaal in een keer te gebruiken om de hypotheek af te lossen is niet mogelijk. Dat wil zeggen, het is in theorie onmogelijk maar niet verstandig om dit te doen.

Afkoop van een lijfrente

De afkoop van een lijfrente, dat wil zeggen het kapitaal in een keer laten uitkeren, is erg onvoordelig. Niet alleen zal je hier veel belasting over gaan betalen gezien het progressieve belastingstelsel in Nederland, je betaalt ook nog eens revisierente. 

Op die manier blijft er van het oorspronkelijke kapitaal maar eig weinig over.

Indien er volgens de fiscus sprake is van afkoop, dan zal er automatisch een 20% revisierente worden opgelegd.

De maandelijkse uitkering gebruiken om de hypotheek af te lossen

Je kan natuurlijk wel de maandelijkse uitkeringen gebruiken om de hypotheek af te lossen. 

Stel dat je bij het bereiken van de AOW leeftijd de hypotheek nog niet hebt afgelost, dan leidt dit tot extra maandlasten die je vanuit jouw pensioen dient te voldoen. 

Wanneer je de AOW leeftijd bereikt hebt, dan kan dit financieel gezien niet wenselijk zijn. Dit hangt uiteraard wel af van de hoogte van het pensioen wat je gaat ontvangen. Ontvang je een royaal pensioen, dan zal dit niet direct een probleem zijn. Heb je een pensioentekort, dan kan een lijfrenteverzekering hierbij helpen.

Lijfrentepremies aftrekken van de inkomstenbelasting

De premies voor een lijfrenteverzekering zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierdoor betaal je tijdens de opbouwfase van een lijfrente minder belasting. 

De periodieke uitkeringen, nadat een lijfrente expireert zijn daarentegen belast. Indien je een lijfrente voor de aflossing van een hypotheek wilt gebruiken dien je hier rekening mee te houden. 

Je kunt slechts het netto bedrag van de lijfrente uitkering gebruikten om de hypotheek af te lossen.

En vergeet niet dat het om een aflossing gaat. In tegenstelling tot de rentebetaling bij een hypotheek zijn de aflossingen niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

De uitkering uit een expirerende lijfrente

Een lijfrente keert normaal gesproken uit vanaf 65 jaar. Bij het oude regime heb je echter nog de mogelijkheid om de lijfrente voor ingang van het bereiken van de leeftijd van 65 jaar te laten ingaan. Er wordt dan ook wel gesproken over de lijfrente komt vrij.

Je kan het kapitaal van de lijfrente op een bankspaarrekening laten storten, welke dan vervolgens periodiek uitkeert. 

Bij het nieuwe regime dient de lijfrente minimaal 5 jaar uit te keren. Fiscaal gezien is dit ook aan te raden. Op die manier voorkom je dat je eenmalig een hoog bedrag ontvangt, waardoor je veel belasting gaat betalen. Je kan er ook voor kiezen de lijfrente langer uit te laten keren. 

De maximale uitkering ter aflossing van de hypotheek

De maximale uitkering per jaar mag op dit moment 22,089€ bruto bedragen. Wat je hier netto van over houdt, hangt af van andere inkomsten die je geniet. 

Als we ervan uitgaan dat deze uitkering belast is tegen het tarief van de tweede belastingschijf, te weten 37,35%, dan blijft er 13,838€ over. 

Dit is dan het bedrag wat je jaarlijks kan gebruiken om via een lijfrente de hypotheek af te lossen.

Fiscaal gunstig een hypotheek aflossen

Omdat in de meeste gevallen het afsluiten van een lijfrenteverzekering fiscaal gunstig is, kan je op die manier fiscaal gunstig een kapitaal opbouwen, wat je later gaat gebruiken om een hypotheek af te lossen. Op die manier gebruik je een lijfrente om de hypotheek af te lossen.

En vergeet niet, doordat je de bedragen van de inkomstenbelasting mag aftrekken, dat je sneller een kapitaal opbouwt. Je behaalt namelijk een rendement over een groter vermogen.

Lijfrente voor aflossing hypotheek - een rekenvoorbeeld

Stel dat je 20 jaar lang een lijfrentepremie inlegt. Op basis van historische gemiddelde rendementen, zou dit op einddatum een kapitaal opleveren van ongeveer 80,000€. 

Let wel, dit is een inschatting en dit zal in de praktijk meer of minder zijn.

Met dit kapitaal kan je vervolgens een maandelijkse uitkering van 1,339€ genieten, ofwel 16,068€ bruto op jaarbasis. 

Netto zal dit met het eerder genoemde belastingpercentage van 37,35% ongeveer 10,066€ bedragen. In 5 jaar tijd heb je dus ruim 50,000€ ter beschikking om de hypotheek af te lossen. 

En dat met een maandelijkse bruto investering van 200€, waarvan je tussen de 37,35% en 49,50% van de belasting terug zal krijgen. 

Deze 50,000€ aflossing kost je op deze manier slechts tussen de  24,624€ en 30,072€.