Lijfrente uitkering

Je bent hier terechtgekomen omdat je op zoek bent naar informatie over een lijfrente uitkering. De lijfrente komt vrij, of is inmiddels vrijgekomen. En hoe kan je hier nu het beste mee omgaan? Op een manier dat je netto het meeste overhoudt.

In beide gevallen is het handig om te weten waar je aan toe bent en wat precies de mogelijkheden zijn. 

Wanneer kan je een lijfrente laten uitkeren?

Wanneer je de AOW leeftijd bereikt, dan kan je beginnen met de lijfrente laten uitkeren. Dat hoeft niet direct op dat moment. Wel is het zo dat binnen 5 jaar na het bereiken van deze leeftijd, de lijfrente uitkering dient in te gaan.

Hoe kan je een lijfrente laten uitkeren?

Periodiek laten uitkeren van het opgebouwde kapitaal is een voorwaarde. Zo verzeker je dat je in aanmerking komt voor belastingaftrek van de ingelegde premies bij de aangifte inkomstenbelasting. 

Afhankelijk van het soort lijfrenteverzekering dat je hebt afgesloten bestaan er verschillende mogelijkheden voor de uitkering.

Kan je een lijfrente in een keer laten uitbetalen?

Je kan ervoor kiezen om het bedrag in een keer uit te laten betalen. Dit is echter niet waarvoor een lijfrente is bedoeld. 

Je zal dan in het jaar van de uitkering inkomstenbelasting dienen te betalen over het gehele bedrag. En wanneer het om een groter bedrag gaat, dan is het goed mogelijk dat de uitkering dan belast zal worden tegen  het hoogste belastingtarief. 

Daarnaast zal de belastingdienst nog een boete in de vorm van een revisierente in rekening brengen. Dit is dan nog een keer 20% van het uitgekeerde bedrag. In één keer uit laten betalen is dan ook ten zeerste af te raden.

Verschillende soorten lijfrenteverzekeringen

De oudedagslijfrente: Minimaal 1 keer per jaar ontvang je hierbij een bedrag tot aan het moment van overlijden. Je kan zelf kiezen of je de uitkering per maand, kwartaal, half jaar of jaarlijks wilt ontvangen.

Tijdelijke oudedagslijfrente: Ook hier ontvangt je minimaal 1 keer per jaar een bedrag, voor een duur van minimaal 5 jaar.

Nabestaandenlijfrente: Op het moment van overlijden ontvangt een nabestaande een uitkering. Standaard is dit tot het moment waarop deze nabestaande komt te overlijden. De enige uitzondering in een kind van maximaal 30 jaar oud. In dat geval kan er ook worden gekozen voor een uitkering die uiterlijk stopt in het jaar dat het kind 30 jaar wordt.

Overbruggingslijfrente: Indien je nog in het bezit bent van een overbruggingslijfrente, die is afgesloten voor 1 januari 2006, dan dient de uitkering uit deze lijfrente uiterlijk in het jaar dat je de AOW leeftijd bereikt te eindigen. 

Een lijfrente uitkering dient altijd een periodieke uitkering te zijn. Het bedrag kan niet in 1 keer worden uitbetaald. Tenzij je bereid bent een revisierente van 20% te betalen.

Hoe zit het met de inkomstenbelasting?

Wanneer je de premies voor de lijfrenteverzekering hebt afgetrokken van de inkomstenbelasting, dan zijn de uitkering die je later ontvangt vervolgens belast tegen de normale tarieven van de inkomstenbelasting. 

Hoe gaat de lijfrente uitkering in de praktijk in zijn werk?

Nadat het kapitaal van de lijfrenteverzekering vrijkomt, dan kan je het geld laten storten op een uitkeringsrekening. Vanaf deze rekening ontvang je dan per maand, of eventueel een andere frequentie, het vastgestelde bedrag. 

Een dergelijke rekening kan je bij elke aanbieder openen. Dit hoeft niet dezelfde bank of verzekeringsmaatschappij te zijn waar je jouw lijfrenteverzekering had ondergebracht. Bij elke vrijkomende lijfrente kunt u kiezen voor andere bank of verzekeringsmaatschappij, om te starten met de uitkeringen.

Wat is nu de uitkering die je kan verwachten?

Periodiek wordt er een bedrag uitgekeerd. Daarnaast ontvang je rente over het saldo dat er op de uitkeringsrekening staat. 

Het is dus niet zo dat je het beginbedrag kan verdelen door de aantal periodes dat je de uitkering ontvangt.

Des te hoger de rente is die je ontvangt over het saldo op de uitkeringsrekening, des te hoger zal de uitkering zijn. 

Helaas is op dit moment de rente erg laag, waardoor de uitkering ook lager uitvalt.

Wat is nu de hoogte van de uitkering? Om u een idee te geven, een kort voorbeeld. 

Indien het lijfrentekapitaal 100,000€ bedraagt en je kiest voor een periode van uitkeren van 20 jaar, dan zult je maandelijks een bedrag van ongeveer 459€ ontvangen. 

Dit is echter wel het bruto bedrag en hier zal dus nog inkomstenbelasting over betaald dienen te worden. 

Wanneer is een lijfrenteverzekering interessant?

Er zijn twee hoofdredenen waarom het afsluiten van een lijfrenteverzekering interessant kan zijn:

Het aanvullende pensioen wat je gaat ontvangen is relatief laag, waardoor je graag na de pensionering een extra bedrag ontvangt in  de vorm van een lijfrente uitkering.

Je hebt een relatief hoog salaris, waarbij een gedeelte van het salaris in het hoogste belastingtarief valt. Hierdoor kan je tijdens jouw actieve loopbaan genieten van de maximale belastingaftrek. 

De jaren waarin je AOW zal ontvangen zal het tarief van de inkomstenbelasting waarschijnlijk lager liggen. 

Het oude en nieuwe regime

Heb je een koopsompolis afgesloten voor 1-1-1992, dan valt deze nog onder het oude regime. Hetzelfde geldt voor een lijfrenteverzekering afgesloten voor 16 october 1996. Dan vallen de betaalde premies tot en met 31 december 2000 ook onder het oude regime. 

Het oude regime biedt meer flexibiliteit. Zo kan je zelf bepalen wanneer je de lijfrente wil laten ingaan en hoe lang je deze wilt laten lopen. 

Ook is het bedrag van de uitkering niet aan een maximum gebonden. De uitkering mag bij het nieuwe regime niet hoger zijn dan 22,089€ per jaar (stand 2020).

Alles over lijfrentes

Ruimte voor wildere plannen is er ook: misschien wil je wel weten of je kunt emigreren met je lijfrente of wil je je huis inzetten als mogelijkheid om aan een lijfrenteuitkering te komen. Iets dichter bij huis zijn de vragen over lijfrente en inflatie of wat er met je lijfrente gebeurt als je gaat scheiden. Of wanneer je overlijdt. Niet alle onderwerpen zijn even prettig uiteraard, maar dat wil niet zeggen dat je er je ogen voor kunt sluiten...

Op deze site vind je het antwoord op tal van vragen. We hebben geprobeerd het lijfrentespectrum zo breed mogelijk te beschrijven: zo gaan we in op de mogelijkheid om ook anderen aan te wijzen als begunstigden van je verzekering, maar ook op het verschil tussen een traditionele lijfrenteverzekering en het -relatief nieuwe- concept 'bancaire lijfrente' oftewel lijfrente in combinatie met banksparen, het sterftekanscriterium en het verschil tussen het oud en nieuw regime

Verder leer je meer over het depositogarantiestelsel en in hoeverre dit op jou van toepassing is wanneer je een lijfrenteverzekering hebt. Tot slot komt het eventuele recht op fiscale voordeel uiteraard aan bod: met een beetje geluk draagt de overheid een steentje bij aan de betaling van je lijfrentepremie. Mis je toch nog iets op de website? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

2 Thoughts on “Lijfrente uitkering”

 • Ik heb een vraag?
  Op welk moment wordt een lijfrente uitkering belastbaar ?
  Als het bedrag opeisbaar is of als het op mijn rekening gestort is ?
  Bijv. In de polis is overeengekomen dat de jaarlijkse uitkering vòòr het eind van elk jaar, betaalbaar gesteld moet zijn.
  Maar het geld staat pas 2 januarie op mijn rekening.
  Is dan de uitkering belastbaar vanaf 2 januarie in dat (volgende ) jaar?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *