Lijfrente afkopen tegen lager belastingtarief

Met een lijfrenteverzekering zorg je voor extra inkomen op het moment dat je dat het hardst nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je eerder wilt stoppen met werken, of omdat je een pensioengat te dichten hebt. Hiertoe betaal je premie aan de verzekeringsmaatschappij waarbij je de lijfrente afsluit. Je kan kiezen voor een periodieke betaling, maar ook voor premiebetaling ineens (koopsompolis). Dit laatste wordt vaak gedaan wanneer iemand een hoop geld ineens te besteden heeft, zoals bijvoorbeeld bij een gouden handdruk. Maar wat als je een eenmaal afgesloten lijfrente wilt beëindigen? De lijfrente afkopen?

third ad

Voortijdige beëindiging van de lijfrente is beter bekend onder de naam afkoop. Afkopen is mogelijk, maar financieel gezien niet gunstig: in de meeste gevallen betaal je én een boete aan de verzekeringsmaatschappij, én het maximale belastingtarief van 52%. Ook moet je 20% revisierente betalen aan de belastingdienst. Hierdoor zal je uiteindelijk maar een fractie van de waarde van je lijfrentepolis in handen krijgen: reken op zo’n 28%.

Gunstiger regeling voor kleine lijfrentes

Je lijfrente afkopenVoor mensen met een kleine lijfrente is de belastingdienst gelukkig wat milder: deze lijfrentes kunnen worden afgekocht tegen een lager belastingtarief. Dit geldt echter alleen wanneer er nog geen lijfrentetermijnen zijn ingegaan. Bij de afkoop van een kleine lijfrente ben je wel inkomstenbelasting verschuldigd, maar hoef je geen revisierente te betalen. Je houdt dus aan het eind van het traject een groter bedrag in handen.

De gunstiger regeling is alleen bedoeld voor lijfrentes met een waarden van maximaal € 4.242 (bedrag in 2013). Dit is de waarde van de totale lijfrenteverzekering: je mag ‘m dus niet gedeeltelijk afkopen tegen een gunstiger belastingregeling.

Geef een reactie