huis verkopen op lijfrente

Huis verkopenSluit je een lijfrenteverzekering of koopsompolis af, dan doe je dat in de regel om op een later moment wat extra’s in handen te hebben. Zo kan je je vrijkomende lijfrente gebruiken als aanvulling voor je pensioen, maar ook om eerder te kunnen stoppen met werken. De premie voor de lijfrenteverzekering kan je echter alleen fiscaal aftrekken wanneer je te maken hebt met een aantoonbaar pensioentekort. Dit is een drastische versobering ten opzichte van vroeger: toen mocht iederéén aanspraak maken op de zogenoemde basisruimte (een standaard bedrag dat in mindering mocht worden gebracht op het basisinkomen). Je zou dus zeggen, dat het afsluiten van een lijfrenteverzekering in de loop der jaren minder aantrekkelijk is geworden. Maar heb je wel eens stilgestaan bij de vele mogelijkheden die er zijn in lijfrenteland?

Okee, het is op het eerste gezicht misschien een wat aparte constructie, maar het is dus zelfs mogelijk om je huis te verkopen op lijfrente. Dit kan je op twee manieren doen: met of zonder behoud van vruchtgebruik. Bij het behoud van vruchtgebruik verkoop je het “naakte eigendom” van je woning, maar heb en hou je het recht om in de woning te blijven wonen. Je kan dus gerust de rest van je leven op je vertrouwde stek blijven, en ontvangt daarnaast nog eens een aantrekkelijk bedrag in de vorm van een maandelijkse lijfrente. Na je overlijden verkrijgt de kopende partij het volle eigendom en mag hij of zij de woning ook gaan gebruiken. Deze vorm van verkoop op lijfrente is waarschijnlijk minder aantrekkelijk wanneer je een partner hebt, want na jouw overlijden moet hij of zij immers ook nog ergens kunnen wonen.

Je huis verkopen op lijfrente zonder vruchtgebruik

Bij verkoop op lijfrente zonder vruchtgebruik moet de verkopende partij de woning verlaten. De koper betaalt niet in één keer de volle aankoopprijs, maar slechts een gedeelte daarvan. Het resterende gedeelte wordt omgezet in een maandelijks te betalen lijfrente. De kopende partij betaalt dus maandelijks een bedrag aan de verkoper, zolang als dat de verkoper leeft. (Indien de kopende partij eerder komt te overlijden dan de verkopende partij, gaat de betaalplicht over op de erfgenamen.) Blijft de verkopende partij langer in leven dan je op grond van de statistieken mag verwachten, dan is de koper dus duur uit. Maar gaat de verkoper onverwacht vroeg hemelen, dan is de koper in dit geval spekkoper.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *