banksparen vaste of variabele rente

Bij banksparen kunt u kiezen tussen een vaste rente of een variabele rente. Bij de keuze voor een vaste rente weet u van tevoren precies hoeveel rente u gedurende deze periode gaat ontvangen. Hierbij heeft u vervolgens ook de keuze voor welke periode u de vaste rente wilt ontvangen. Bij een variabele rente is het onzeker welk kapitaal u gaat opbouwen.

Banksparen vaste of variabele rente voor- en nadelen

Voor beide opties bestaan er een aantal voor- en nadelen. Bij een variabele rente zult u in de toekomst profiteren van een rentestijging. Daarentegen zal de rente bij een keuze voor een variabele rente op dit moment lager zijn, dan dat u kiest voor een lange rentevaste periode.

Wanneer u de rente op dit moment voor een langere periode vast zet, dan gaat u niet profiteren van toekomstige rentestijgingen. Wel zal u op dit moment meer rente ontvangen dan dat u kiest voor een variabele rente.

Banksparen vaste of variabele rente voor- en nadelen

Voor beide opties bestaan er een aantal voor- en nadelen. Bij een variabele rente zult u in de toekomst profiteren van een rentestijging. Daarentegen zal de rente bij
een keuze voor een variabele rente op dit moment lager zijn, dan dat u kiest voor een lange rentevaste periode.

Wanneer u de rente op dit moment voor een langere periode vast zet, dan gaat u niet profiteren van toekomstige rentestijgingen. Wel zal u op dit moment meer rente ontvangen dan dat u kiest voor een variabele rente.

Gaat de rente stijgen?

Dit is de belangrijkste vraag wanneer u  op dit moment dient beslissen tussen een vaste of variabele rente bij het banksparen. Het is direct ook een lastige vraag, die eigenlijk door niemand te beantwoorden is. Er bestaan vele verschillende opinies en meningen op dit gebied. Zelfs hoog aangeschreven economen zijn het niet eens over de te verwachte rentestand.

Persoonlijk ben ik van mening dat er de komende jaren geen rentestijging te verwachten. Hiervoor is het economische klimaat op dit moment te ongunstig. Maar hoe dit er bijvoorbeeld over 5 jaar uitziet blijft koffiedik kijken.

De gevolgen van een veranderende rente

Wel is het zo dat bij het opbouwen van het aanvullende pensioen de rente uitwerking minder ernstige gevolgen zal hebben dan bij bijvoorbeeld een hypotheek. In het ergste geval zal dit aanvullende pensioen lager uitvallen, dan dat u had verwacht of had gehoopt.Heeft u een hypotheek met variabele rente en gaat de rente op termijn sterk stijgen, dan kan dit direct tot ernstige financiële gevolgen leiden.

Hoe lang kan je de rente vastzetten?

De periode voor de vaste rente kan wel 30 jaar bedragen. Op die manier weet u precies

hoeveel kapitaal u aan het einde heeft opgebouwd. Het nadeel op dit moment is echter dat de rente ontzettend laag is. Centraal beheer biedt bijvoorbeeld een rente van 1,45% voor een rentevaste periode van 30 jaar.

Om u een indruk te geven, het volgende voorbeeld. Indien u voor een periode van 30 jaar lang elke maand 100€ inlegt op de bankspaarrekening bij Centraal beheer, dan bouwt u een kapitaal op van 45,066€ na 30 jaar. Hiervoor heeft u dan in totaal 36,000€ ingelegd.

Hoeveel dit kan zijn bij hogere rentepercentages kunt u teruglezen in onderstaande tabel.

Rente Eindkapitaal
3% € 58.273,69
5% € 83.225,86
7% € 121.997,10
9% € 183.074,35

Kiezen tussen vaste of variabele rente blijft lastig

Het is en blijft op dit moment een lastige keuze bij het banksparen. Moet je nu voor een vaste of variabele rente kiezen? In indien je voor een vaste rente kiest, voor hoeveel jaar vast kies je dan? De keuze hangt af van persoonlijke voorkeur.

Kunt u ermee leven dat u relatief weinig rente ontvangt, maar wel zeker weet wat het opgebouwde kapitaal zal zijn? Dan kunt u kiezen voor een lange rentevaste periode.
Wilt u toch liever het risico lopen dat er geen rentestijging plaatsvindt, maar dit voor lief neemt om in het geval dat de rente gaat stijgen te kunnen profiteren, dan past een variabele rente beter. Of eventueel een korte rentevaste periode.