Alle lijfrentes verzamelen

Een lijfrente afsluiten... Misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan. Dan kan een bezoekje aan deze site een goede manier zijn om te leren wat een lijfrente precies inhoudt, wat een lijfrente op fiscaal gebied voor jou kan betekenen en welke vormen van lijfrente er op de markt zijn. Heb je al een of meerdere lijfrentes, dan kan lijfrentes verzamelen een interessante optie zijn.

Maar het omgekeerde is uiteraard ook mogelijk: je bent al langer bezig op het gebied van lijfrenteverzekeringen, en hebt in het verleden meerdere lijfrentes afgesloten. Wat nu?

De voordelen van samenvoegen van lijfrentes

Komt je lijfrente eenmaal vrij (men spreekt dan van expirerende lijfrente) en heb je in het verleden verschillende polissen afgesloten, dan kan deze lijfrentes verzamelen zeer lonend zijn.

Vanuit het oogpunt van de verzekeraar gezien, is dat eigenlijk ook wel logisch: een verzekeringsmaatschappij heeft uiteraard ook liever één "vette vis" dan kruimelwerk. Vandaar dat het vaak voordelig uitpakt wanneer je al deze lijfrente uitkeringen laat samenvoegen tot één grote lijfrente.

Voor lijfrentes verzamelen, is het geen vereiste dat alle polissen op hetzelfde moment aflopen. Wel is het moment waarop je de polissen hebt afgesloten, van belang.

Oud en nieuw regime

Als het om lijfrentepolissen gaat, dan is het belangrijk om onderscheid te maken tussen het oude en het nieuwe regime. Betreft het een lijfrenteverzekering met premiebetaling die is afgesloten vóór 16 oktober 1990, dan valt deze onder het oude regime. Voor een koopsompolis ligt de overgangsdatum op 1 januari 1992. Ook is het belangrijk of je de polis sindsdien nog hebt verhoogd en zo ja, onder welke condities.

Heb je de optieclausule gebruikt?

Heb je je polis verhoogd, maar geen gebruik gemaakt van een optieclausule, dan heb je alsnog een nieuw regimepolis in handen. Dat pakt niet altijd even gunstig uit, want met een oud regimepolis mag je méér.

Zo kan je bij een oud regimepolis na expiratie kiezen voor uitkering in contanten, maar ook voor bijvoorbeeld het doorschuiven van de begunstiging. Dit kan je overigens alleen doen wanneer je kiest voor een lijfrenteverzekering: de bancaire variant kent deze optie niet!

De opties met het nieuwe regime

Heb je te maken met polis die valt onder het nieuwe regime, dan zien je mogelijkheden in wezen beperkt tot twee opties; een (al dan niet tijdelijke) oudedagslijfrente, of een overbruggingslijfrente. Deze laatstgenoemde is een lijfrente die uitkeert tot het moment dat je 65 wordt. Overigens kan je polissen die onder het oude regime vallen, wel samen laten voegen met polissen die vallen onder het nieuwe regime.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *